Kining yanong sugilanon sa kinabuhi niining mga mipadala sa ilang mensahe mipakita sa usa ka nawong sa atong katilingban nga napuno sa personal ng suliran. Ug sa tagsa-tagsang mga suliran, dili imposible o lisod ang pagpangitag solusyon kon kuptan lang gyod ang paglaom ug salig sa kaugalingon Si Papa Joe mihatag og tambag nga praktikal ug milinya sa reyalidad nga puyde sad nga magamit sa tagsa-tagsang kinabuhi.

 

Ang Handos Bira usa ka yanong libro nga puyde mabitbit bisag asa nga mogitik, mopakatawa, ug mopakumot sa atong kasingkasing.

 

Handos Bira

₱250.00Price
  • Weight: 0.4 kg
    Pages:  128
    Copyright: 2019
    ISBN: 978-621-958-045-8 

Shop

SoLine Publishing Company Inc.

National Highway cor Jaime St., Guizo, Mandaue City, Cebu 

(032) 414 0736

solinepublishing@gmail.com

Socials

Facebook

Instagram